Obiekty zabytkowe

Obiekty zabytkowe

Mamy duże doświadczenie w pracy przy budynkach zabytkowych: zarówno tych umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków, chronionych zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jak i tych, które są wpisane do rejestru.

Dostarczamy naszym Inwestorom komplet uzgodnień wymaganych do rozpoczęcia prac przy obiekcie zabytkowym.

Ściśle współpracujemy z osobami uprawnionymi do pracy i nadzorowania robót przy zabytkach rejestrowych.

Zdajemy sobie sprawę, że przywrócenie dawnej świetności lub przystosowanie starszych budynków do nowej funkcji jest zadaniem nie tylko niełatwym z punktu widzenia obowiązujących rygorystycznych przepisów ale przede wszystkim bardzo obciążającym finansowo.

Dlatego wspomagamy naszych klientów w uzyskaniu różnych form finansowego wsparcia w postaci dotacji i refundacji renowacji i remontów obiektów zabytkowych, a posiadana przez nas wiedza i doświadczenie pozwalają w pełni na przywrócenie zabytkom ich dawnej świetności tak, by mogły służyć kolejnym pokoleniom.