Obiekty komercyjne

Obiekty komercyjne

Oferujemy pełen zakres prac w procesie inwestycyjnym.

Prowadzimy analizy i prace koncepcyjne, dostosowujemy projekt do standardów naszych Inwestorów, sporządzamy wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze, wraz z pełną dokumentacją kosztorysową i specyfikacjami potrzebnymi do przygotowania dokumentacji przetargowej.

Uzyskujemy decyzje komunikacyjne, uzgodnienia dotyczące docelowej i tymczasowej organizacji ruchu, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod kątem konkretnego zamierzenia inwestycyjnego. W razie potrzeby opracowujemy wnioskowane zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Sporządzamy wnioski o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, raporty o oddziaływaniu na środowisko.

Dbamy aby nasz harmonogram prac współgrał z harmonogramem Twoich zobowiązań.

Już w trakcie budowy obiektu pomagamy w komercjalizacji powierzchni handlowych.

Jesteśmy ze Śląska – mamy doświadczenie w budowaniu wielkopowierzchniowych obiektów na terenach górniczych.