Obiekty zabytkowe

[vc_row][vc_column]

Obiekty zabytkowe

Mamy duże doświadczenie w pracy przy budynkach zabytkowych: zarówno tych umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków, chronionych zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jak i tych, które są wpisane do rejestru.

Dostarczamy naszym Inwestorom komplet uzgodnień wymaganych do rozpoczęcia prac przy zabytku.

Ściśle współpracujemy z osobami uprawnionymi do pracy i nadzorowania robót
przy zabytkach rejestrowych.

Zdajemy sobie sprawę, że przywrócenie dawnej świetności lub przystosowanie starszych budynków do nowej funkcji jest zadaniem nie tylko niełatwym z punktu widzenia obowiązujących rygorystycznych przepisów ale przede wszystkim bardzo obciążającym finansowo.

Dlatego wspomagamy naszych klientów w uzyskaniu różnych form finansowego wsparcia w postaci dotacji i refundacji renowacji i remontów obiektów zabytkowych.

[/vc_column][/vc_row]