Oferta

[vc_row][vc_column]

Oferta

Podstawowymi obszarami biznesowymi, na których skupia się działalność naszej pracowni, jest architektura kubaturowa i architektura wnętrz, a także obiekty komercyjne oraz obiekty znajdujące się pod opieką konserwatora zabytków.

Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, firmami, jak i instytucjami publicznymi.

Towarzyszymy naszym klientom podczas całego procesu inwestycyjnego: począwszy od oceny przydatności gruntu pod zabudowę i kupna działki, analiz przedprojektowych, poprzez projektowanie i prowadzenie procedur administracyjnych, po nadzory autorskie przy realizacji inwestycji. Pełnimy funkcję pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym.

Działamy w Polsce i za granicą, jednak większość inwestycji zrealizowaliśmy na Śląsku.

Mamy na koncie realizacje obiektów na działkach o skomplikowanych warunkach gruntowych, złożonej drodze formalnoprawnej, niestandardowym programie funkcjonalnym.

Posiadamy rozbudowaną sieć sprawdzonych specjalistów branżowych, rzeczoznawców, jak również specjalistów z zakresu badań geologicznych, geodezji, hydrologii i ochrony środowiska, wycinki drzew, audytów i certyfikatów energetycznych, kosztorysowania, studiów wykonalności i SIWZ.

Ściśle współpracujemy z osobami uprawnionymi do pracy i nadzorowania robót przy zabytkach rejestrowych.

Pracujemy na licencjonowanym oprogramowaniu CAD.

Wspomagając naszych klientów w kreowaniu inwestycji, szukamy rozwiązań funkcjonalnych, niesztampowych i ponadczasowych. Przykładamy dużą wagę do ekonomicznych uwarunkowań inwestycji. Analizujemy potrzeby klienta oraz kontekst przestrzenny i kulturowy.

Wiemy, że architektura to nie tylko proces twórczy i zabawa formą ale również olbrzymia odpowiedzialność za funkcjonalny i ekonomiczny sukces inwestycji.

Łamiemy stereotypy i przekonujemy klientów do odważnych rozwiązań. Mamy szacunek do prostoty, która nie zawsze jest łatwa. Projektujemy przestrzeń, która stanowi o wartości dodanej do inwestycji, dzięki której wyróżnia się ona na tle innych.

Lubimy, gdy nasza architektura wywołuje emocje.

Panujemy nad przestrzenią.

Słuchamy.

Unikamy schematów.

[/vc_column][/vc_row]